Kvapky Božej lásky

Slobodný univerzálny neosobný duch lásky - BOH - dáva srdnatým ľuďom hľadajúcim božskú pravdu v súčasnosti prostredníctvom zvestovateľa - ktorý žije skromne a ďaleko od verejnosti a nepatrí k žiadnemu náboženstvu ani k žiadnej duchovnej či svetskej záujmovej skupine - nové poznatky na rozšírenie ich vedomia, ktoré zasahujú do rôznych pozemských i nebeských sfér života a boli ľudstvu doteraz čiastočne neznáme.


Odporúčanie obzvlášť dôležitého posolstva: