Dieva mīlestības pilieni

Bezmaksas universālais bezpersoniskais mīlestības gars - DIEVS - mūsdienās ar vēstneša starpniecību, kurš dzīvo pieticīgi un tālu no sabiedrības, nepieder nevienai reliģijai, nevienai garīgai vai laicīgai interešu grupai, sniedz sirsnīgiem dievišķās patiesības meklētājiem jaunas zināšanas viņu apziņas paplašināšanai, kas aptver dažādas dzīves sfēras - gan zemes, gan debesu - un kuras līdz šim cilvēcei daļēji nav bijušas zināmas.


Īpaši svarīgas ziņas ieteikums: