Σταγονίδια της αγάπης του Θεού

Το ελεύθερο συμπαντικό απρόσωπο πνεύμα της αγάπης - ο ΘΕΟΣ - δίνει στους εγκάρδιους ανθρώπους που αναζητούν τη θεία αλήθεια στην παρούσα εποχή μέσω ενός κήρυκα - ο οποίος ζει ταπεινά και μακριά από το κοινό και δεν ανήκει σε καμία θρησκεία ούτε σε καμία ομάδα πνευματικών ή κοσμικών συμφερόντων - νέες γνώσεις για τη διεύρυνση της συνείδησής τους, οι οποίες εισχωρούν σε διάφορες γήινες και ουράνιες σφαίρες της ζωής και ήταν εν μέρει άγνωστες στην ανθρωπότητα μέχρι τώρα.


Σύσταση ενός ιδιαίτερα σημαντικού μηνύματος: