Droppar av Guds kärlek

Den fria, universella, opersonliga kärleksanden - GUD - ger genom en härold - som lever ödmjukt och långt från allmänheten och inte tillhör någon religion eller någon andlig eller världslig intressegrupp - de hjärtliga människor som söker efter den gudomliga sanningen i vår tid ny kunskap för deras medvetandeutvidgning, som sträcker sig in i olika jordiska och himmelska livssfärer och som delvis har varit okänd för mänskligheten fram till nu.


Rekommendation av ett särskilt viktigt budskap: