Капчици Божия любов

Свободният универсален безличен дух на любовта - БОГ - дава на сърдечните хора в днешно време, които търсят божествената истина, чрез един вестител - който живее скромно и далеч от обществото и не принадлежи към никоя религия или духовна или светска група по интереси - ново знание за разширяване на съзнанието им, което навлиза в различни земни и небесни сфери на живота и досега е било отчасти непознато на човечеството.


Препоръка за особено важно послание: