Kapky Boží lásky

Svobodný univerzální neosobní duch lásky - BŮH - dává v současné době srdnatým lidem, kteří hledají božskou pravdu, prostřednictvím hlasatele - který žije pokorně a daleko od veřejnosti a nepatří k žádnému náboženství ani k žádné duchovní či světské zájmové skupině - nové poznatky pro rozšíření jejich vědomí, které zasahují do různých pozemských i nebeských oblastí života a které byly lidstvu dosud částečně neznámé.


Doporučení zvláště důležitého sdělení: