Čo sú kvapky lásky Ja som Boh?

Zdroj božských posolstiev

Boh, všeľudský neosobný Duch lásky, ponúka v tomto pozemskom poslednom čase prostredníctvom zvestovateľa bez náboženstva malé "duchovné kvapky" z veľkého mora svojich blažených srdcových pocitov a múdrosti všetkým ľuďom spojeným s Bohom, ktorí sa chcú informovať o nebeských pravidlách života a vlastnostiach čistých svetelných bytostí a tiež sa z nich tešiť. Každý čitateľ má možnosť sa do nich zahĺbiť, ak cíti takú potrebu.

Samozrejme, že božské posolstvá obsahujú len malý náznak skutočnosti v porovnaní s nebeskou plnosťou. Nebeské bytosti prežívajú vo svojom vedomí úžasnú plnosť z nebeského stvorenia v nekonečných variáciách, ktorá sa v ich blaženom evolučnom živote nikdy nekončí. Nebeský život presahuje obmedzenú ľudskú predstavivosť, a preto ho Boh, univerzálny duch lásky, nikdy nebude môcť opísať ešte obšírnejšie a podrobnejšie.

Avšak pre ľudí, ktorí sú s Ním dobre zladení, môžu byť "duchovné kvapky" veľmi užitočné pre ďalší duchovný rozvoj, pretože sú veľmi zmysluplné a rozsiahle. Môžu byť veľmi cenné a dôležité pre všetky padlé a zaťažené bytosti na orientáciu na ich nebeskej ceste späť, preto ich s radosťou ponúka vnútornému ľudstvu. Či sú pre duchovne orientovaného človeka skutočne cenné, to si každý čitateľ vycíti sám podľa svojho rozvinutého vedomia.

Kto neustále ponúka Bohu, vnútornému duchu lásky, svoje srdcové pocity na pôde svojej duše (v jadre života), ten ich dokáže primerane dobre pochopiť a bude z toho mať veľkú radosť. Každý, kto pri čítaní nebeských posolstiev lásky vo svojom vnútri pociťuje radosť a naplnenie, môže predpokladať, že ho univerzálny duch lásky po pozemskom živote čoskoro privíta v nebeských svetoch, pretože jeho duchovne prebudená duša už nemá žiadne veľké bremeno.

Každú "duchovnú kvapku Božej lásky" možno pochopiť len z hľadiska nebeských vlastností bytia, ktoré si nebeské bytosti vytvorili pre svoj neosobný, blažený a slobodný evolučný život, ktorý radostne vedú v spravodlivej rovnosti bytia a srdečnosti, pretože len z nebeských evolučných vlastností (zákonitostí) môže pôvodný duch všetkého života ponúknuť ľuďom obraz.

Každému úprimnému, s Bohom spojenému človeku patrí vďaka za jeho ochotu chcieť sa vo svojom vnútri priblížiť k Bohu, neosobnému Duchu lásky. To sa mu podarí len postupným uvedomovaním si svojich predchádzajúcich poznatkov o nebeských vlastnostiach srdca a životných smeroch. Univerzálny duch lásky a nebeské bytosti mu to veľmi prajú!

Toto krátke nebeské posolstvo vám priniesol nebeský posol svetla podľa božských inštrukcií pre vašu duchovnú orientáciu.