Druppeltjes van God's liefde

De vrije universele onpersoonlijke geest van liefde - GOD - geeft aan de hartelijke mensen die in de tegenwoordige tijd naar de goddelijke waarheid zoeken via een heraut - die nederig en ver van het publiek leeft en tot geen enkele godsdienst noch tot enige spirituele of wereldse belangengroep behoort - nieuwe kennis voor hun bewustzijnsverruiming, die in verschillende aardse en hemelse levenssferen doordringt en die de mensheid tot nu toe ten dele onbekend was.


Aanbeveling van een bijzonder belangrijke boodschap: