Uvod za nove bralce Kapljic ljubezni

Nebeška sporočila, ki jih je Duh ljubezni več kot desetletje po kapljicah pošiljal ljudem odprtega srca za duhovno preusmeritev, vsebujejo tudi opise o padcu odpadlih nebeških bitij. Duh ljubezni si je neutrudno prizadeval in si še vedno prizadeva, da bi se duhovno odprti ljudje bolje zavedali kozmičnih dogodkov in tega, kaj je pripeljalo do nastanka materialnih svetov. Pojasnjuje tudi, zakaj tega sveta in ljudi ni ustvaril Bog, univerzalni brezosebni duh ljubezni ali čista nebesna bitja. Podrobno pojasnjuje, zakaj je bil nebeški načrt reševanja potreben za stvarstvo in globoko padla bitja ter kako so ga nebeška bitja prostovoljno izvajala.


Nekatere podrobnosti znanja o tem je duhovno usmerjenim ljudem v zemeljski preteklosti že razkril duh ljubezni prek drugih glasnikov, vendar bistvenih, jasnih razlag in opisov še ni bilo, ker tega znanja na Zemlji še ni bilo mogoče posredovati prek dušno-človeške zavesti drugih glasnikov. Razloženo je na primer, kako je nastalo nebeško stvarstvo, kaj je spodbudilo odpadniška bitja, da so ga pred dolgim kozmičnim časom zapustila, da bi ustvarila zunajnebeške svetove, in zakaj se bodo nekoč vrnila v nebeški svet. Glasnikom so manjkali pomembni gradniki znanja iz nebeškega evolucijskega življenja subtilnih svetlobnih bitij, da bi lahko bolj vsestransko in poglobljeno razumeli korelacije zakonov in delovanja delcev v materialnem in subtilnem kozmičnem svetu.


Sporočila kapljic ljubezni iz božanskega nebeškega vira prek tega duhovno neodvisnega in svobodnega glasnika, ki ne pripada nobeni religiji ali interesni skupini, so lahko zelo dragocena za nadaljnji duhovni razvoj srčnih ljudi in njihovih duš, saj jim duh ljubezni ponuja številne napotke za samospoznanje in oplemenitenje njihovih neprivlačnih značajskih lastnosti. Z duhovno preusmeritvijo in uporabo znanja v vsakdanjem življenju bi zdaj zelo verjetno naredili veliko duhovnih korakov k neosebnemu nebeškemu duhu ljubezni - Bogu - in večnemu nebeškemu življenju. Univerzalni duh ljubezni in nebeška bitja bi bili tega zelo veseli. Želite pripadati duhovno dovzetnim, razsvetljenim in v srcu srečnim ljudem?