Kaj so kapljice ljubezni Jaz sem Boga?

Vir božanskih sporočil

Bog, vse dobri neosebni Duh Ljubezni, v tem končnem zemeljskem času prek brezverskega glasnika ponuja majhne "duhovne kapljice" iz velikega morja svojih blaženih srčnih občutkov in modrosti vsem z Bogom povezanim ljudem, ki se želijo seznaniti z nebeškimi pravili življenja in značilnostmi čistih svetlobnih bitij ter jih tudi uživati. Vsak bralec ima možnost, da se vanje poglobi, če čuti potrebo po tem.

Seveda je v božanskih sporočilih v primerjavi z nebeško polnostjo le majhen odtenek resničnosti. Nebeška bitja v svoji zavesti doživljajo veličastno polnost nebeškega stvarstva v neskončnih različicah, ki se v njihovem blaženem evolucijskem življenju nikoli ne konča. Nebeško življenje presega omejeno človeško domišljijo, zato ga Bog, univerzalni duh ljubezni, nikoli ne bo mogel opisati še tako obširno in podrobno.

Za ljudi, ki so dobro povezani z Njim, pa so "duhovne kapljice" lahko zelo koristne za nadaljnji duhovni razvoj, saj so zelo smiselne in globoke. Za vsa padla in obremenjena bitja so lahko zelo dragoceni in pomembni za orientacijo na njihovi nebeški poti nazaj, zato jih z veseljem ponuja notranjemu človeštvu. Ali so za duhovno usmerjenega človeka res dragocene, bo vsak bralec začutil sam glede na svojo razvito zavest.

Kdor svoje iskrene občutke vztrajno izroča Bogu, notranjemu duhu ljubezni, v svoji dušni osnovi (življenjskem jedru), jih bo lahko dokaj dobro razumel in bo zaradi tega zelo srečen. Kdor ob branju nebeških sporočil ljubezni v svoji notranjosti čuti veselje in izpolnitev, lahko domneva, da ga bo univerzalni duh ljubezni po zemeljskem življenju kmalu sprejel v nebeških svetovih, saj njegova duhovno prebujena duša nima več velikih bremen.

Vsako "duhovno ljubezensko kapljico Boga" lahko razumemo le z vidika nebeških lastnosti bivanja, ki so si jih nebeška bitja ustvarila za svoje brezosebno, blaženo in svobodno evolucijsko življenje, ki ga veselo vodijo v pravični enakosti bivanja in srčnosti, kajti le iz nebeških evolucijskih lastnosti (zakonitosti) lahko izvirni duh vsega življenja ljudem ponudi upodobitev.

Vsakemu iskrenemu, z Bogom povezanemu človeškemu bitju gre zahvala za njegovo pripravljenost, da se v svoji notranjosti želi približati Bogu, brezosebnemu Duhu Ljubezni. To mu bo uspelo le s postopnim uresničevanjem prejšnjega znanja o srčnih nebeških lastnostih in življenjskih smernicah. Univerzalni duh ljubezni in nebeška bitja mu to zelo želijo!

To kratko nebeško sporočilo vam je v skladu z božjimi navodili za vašo duhovno orientacijo prinesel nebeški poslanec luči.