Proč bychom nikdy neměli polevit v duchovní reorientaci

... Na tomto místě poselství bych se já, Kristus, z nebeské Jednoty Já Jsem Láska, rád vyjádřil ještě k něčemu, co se týká božské inspirace, aby o ní duchovně zaměření vnitřní lidé neměli mylné představy. Každý nebeský zvěstovatel, který učinil duchovní pokrok na Vnitřní stezce do Království nebeského díky zušlechtění své bytosti, je až do konce svého života vystaven neustálému duchovnímu přeorientovávání, protože se prostřednictvím rozšíření božských poselství dozvídá stále nové podrobnosti poznání, někdy až ke své hrůze. To by však měl on i čtenáři poselství považovat za pozitivní, protože to může vědomí hlasatele ještě více otevřít rozsáhlejšímu a hlubšímu duchovnímu poznání z nebeského zdroje života. Potěšujícím výsledkem z nebeského hlediska je, že nové zjevené poznání daleko předčí to, které bylo před mnoha lety. Z pohledu posla však není příliš potěšující, že některá sdělení je třeba více či méně opravit nebo zcela nahradit, protože již neodpovídají současnému stavu věcí.

Ale k útěše duchovně vyspělých zvěstovatelů se mi to stalo stejným způsobem i v mém pozemském životě. Kvůli pochybnostem o novém poznání, které jsem inspirovaně obdržela od našeho nebeského Otce Ura, jsem zpočátku stále ještě prožívala mnoho duševních bojů, které velmi snižovaly mou vibraci. V důsledku toho jsem se někdy ocitl mimo nebeskou ochranu a občas jsem byl zranitelný vůči vlivům a útokům temných bytostí zvenčí. Ale znovu a znovu jsem se modlil srdcem a cítil se pak bezpečněji. Moje vyšší vibrační duše mě tak mohla prostřednictvím impulzů a obrazů podněcovat k prozíravějšímu a logičtějšímu uvažování o nových poznatcích. Teprve když jsem lépe porozuměl novým výrokům poselství, odvážil jsem se vzít do ruky Vnitřní slovo nebeského Otce Ur. Vysvětlil mi, proč je duchovní pokrok média tak důležitý a proč tak člověk vždy slyší ve zjevení nové poznání, které je častěji v rozporu s jeho dřívějším.

Zjevil jsem vám toto poznání, abyste se opět nedopustili velké a tragické chyby - jak to po tisíce let dělali věřící lidé a také mimozemské náboženské bytosti - že byste se vázali na božské výroky a považovali je za věčné, neměnné a definitivně stanovené poznání!


(Tyto výroky pocházejí z Poselství: "Život Ježíše Krista v putování a útěku")