Úvod pro nové čtenáře kapky lásky

Nebeská poselství, která Duch lásky předával po kapkách v průběhu desetiletí lidem se srdcem, aby se duchovně přeorientovali, obsahují také popisy pádu odpadlých nebeských bytostí. Duch lásky se neúnavně snažil a stále snaží, aby si duchovně otevření lidé lépe uvědomili vesmírné události a to, co vedlo ke vzniku hmotných světů. Vysvětluje také, proč tento svět a lidské bytosti nebyly stvořeny Bohem, univerzálním neosobním duchem lásky nebo čistými nebeskými bytostmi. V kapkách objasňuje, proč byl nebeský záchranný plán pro stvoření a hluboce padlé bytosti nezbytný a jak jej nebeské bytosti dobrovolně realizovaly.


Některé podrobnosti poznání o tom byly duchovně orientovaným lidem již v pozemské minulosti zjeveny duchem lásky prostřednictvím jiných zvěstovatelů, ale zásadní, jasné vysvětlení a popis ještě nebyly podány, protože na Zemi ještě nebylo možné přinést toto poznání prostřednictvím vědomí duše-člověka jiných zvěstovatelů. Je zde například vysvětleno, jak nebeské stvoření vzniklo, co vedlo odpadlé bytosti k tomu, že ho před dlouhou vesmírnou dobou opustily, aby vytvořily mimobeské světy, a proč se jednoho dne do nebeského bytí vrátí. Zvěstovatelům chyběly důležité stavební kameny poznání z nebeského evolučního života jemnohmotných bytostí světla, aby mohli všestranněji a hlouběji pochopit souvztažnosti zákonů a funkcí částic v hmotné a jemnohmotné kosmické říši.


Poselství kapek lásky z božského nebeského zdroje prostřednictvím tohoto duchovně nezávislého a svobodného hlasatele, který nepatří k žádnému náboženství ani zájmové skupině, může být velmi cenné pro další duchovní rozvoj srdečných lidí a jejich duší, protože duch lásky jim nabízí mnoho pomocných rad k sebepoznání a zušlechtění jejich nepěkných povahových rysů. Díky duchovnímu přeorientování a uplatnění poznání v každodenním životě mohou nyní učinit mnoho duchovních kroků směrem k neosobnímu nebeskému duchu lásky - Bohu - a věčnému nebeskému životu. Univerzální duch lásky a nebeské bytosti by z toho měly velkou radost. Chcete patřit k duchovně vnímavým, osvíceným a v srdci šťastným lidem?