Какви са капките на любовта на Бог Аз Съм?

Източник на божествени послания

Бог, всеблагият безличен Дух на Любовта, предлага в това земно последно време чрез един свободен от религии вестител малки "духовни капки" от голямото море на Своите блажени сърдечни чувства и мъдрост на всички свързани с Бога хора, които искат да се информират за небесните правила на живот и характеристиките на чистите светлинни същества, а също и да им се наслаждават. Всеки читател има възможност да се запознае с тях, ако почувства нужда от това.

Разбира се, божествените послания съдържат само малка частица от реалността в сравнение с небесната пълнота. Небесните същества изпитват в съзнанието си величествена пълнота от небесното творение в безкрайни варианти, която никога не свършва в техния блажен еволюционен живот. Небесният живот е отвъд границите на ограниченото човешко въображение и затова Бог, универсалният дух на любовта, никога няма да може да го опише още по-обстойно и подробно.

Въпреки това за хората, които са добре свързани с Него, "духовните капки" могат да бъдат много полезни за по-нататъшното духовно развитие, тъй като са много значими и обширни по своята дълбочина. Те могат да бъдат много ценни и важни за всички паднали и обременени същества, за да се ориентират по небесния си път обратно, затова той с удоволствие ги предлага на вътрешното човечество. Дали те са наистина ценни за духовно ориентирания човек, всеки читател ще почувства сам според развитото си съзнание.

Всеки, който постоянно поднася своите сърдечни чувства на Бога, на вътрешния дух на любовта, в основата на душата си (жизненото си ядро), ще може да ги разбере достатъчно добре и ще бъде много щастлив от това. Всеки, който изпитва радост и удовлетворение, когато чете отвътре небесните послания на любовта, може да предположи, че универсалният дух на любовта скоро ще го посрещне в небесните светове след края на земния му живот, тъй като духовно пробудената му душа вече няма големи тежести.

Всяка "духовна капка любов на Бога" може да бъде разбрана само от гледна точка на небесните свойства на битието, които небесните същества са създали за себе си за своя безличен, блажен и свободен еволюционен живот, който те радостно водят в праведното равенство на битието и сърдечността, защото само от небесните еволюционни свойства (закономерности) изначалният дух на целия живот може да предложи на хората изображение.

Благодарим на всяко искрено, обвързано с Бога човешко същество за желанието му да се доближи до Бога, безличния Дух на Любовта, в своята вътрешна същност. Той ще успее да постигне това само чрез постепенното осъзнаване на предишното си познание за сърдечните небесни качества и насоки на живота. Вселенският дух на любовта и небесните същества му пожелават това много!

Това кратко небесно послание ви е донесено от небесен пратеник на светлината в съответствие с божествените указания за вашата духовна ориентация.